Košická parkovacia petícia vstupuje do finále !

4. decembra 2016, karollabas, Nezaradené

Od 1. júla zažívajú obyvatelia Košíc a okolia bolestivé zavádzanie systému plateného parkovania. Bolestivé nie preto, že principiálne odmietajú túto formu regulácie statickej dopravy, ale preto, že sa proti svojej vôli dostali do závislosti neprofesionálnej firmy EEI s cyperským schránkovým pozadím. Tá svojím bezohľadným biznisom s politickou podporou spôsobila dopravný a legislatívny chaos,  rozhádala medzi sebou rôzne kategórie ľudí a za túto „službu“ inkasuje od ľudí nemalé platby. Na obranu záujmov ľudí spontánnym spôsobom vznikli nezávisle na sebe dve občianske iniciatívy, ktoré odmietli skloniť hlavy a nechať mocných, nech rozhodujú o ľuďoch bez ľudí. Skupinu „Košice: Nechcem platiť EEI za parkovanie pred blokom“ založil Ladislav Lörinc, poslanec MČ Košice-KVP a skupinu „Nezaplatím EEI ani cent“ aktivista Henrich Burdiga. Svoju postupnú spoluprácu postavili na spoločnom motte „parkovanie nemá byť biznis“.

Výbušná situácia vyvolala v Košiciach dovtedy nevídané protesty. Tie vyústili do vyhlásenia „Petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice“. Petičný výbor tvorí jeho predseda Ing. Igor Petrovčik (aktivista a miestny poslanec MČ Košice-Staré Mesto), členmi sú Ladislav Lörinc (iniciátor petície, miestny poslanec MČ Košice-sídl. KVP) a aktivista Martin Bačo.

Petícia sa od jej spustenia v júni 2016 stretla s vysokou podporou obyvateľov Košíc, čiastočne aj návštevníkov mesta (pracujúcich, študentov), teda všetkých, ktorí sa cítia byť koncepciou parkovania poškodení a diskriminovaní. Protest prokurátora im dáva zapravdu. Petícia dostala širokú mediálnu podporu, o našich aktivitách vrátane petície sme informovali aj na bilbordoch, rozdávaním tisícok letákov a nálepiek na automobily, naše facebookové profily lámali rekordy sledovanosti. Bezradným ľuďom sme pripravili možnosť uplatniť petičné právo v situácii, keď bežné prostriedky nápravy zlyhali, lebo primátor a väčšina mestských poslancov sa v parkovacom spore s občanmi netajene zastali biznisu súkromnej firmy.

Za petíciu aj za nespokojnosť s parkovaním vo všeobecnosti sme boli predstaviteľmi mesta na čele s primátorom R. Rašim nepravdivo obviňovaní  z podnecovania násilia a  vystavovaní rôznym formám vysmievania, diskreditácie a zastrašovania. Spochybňovanie petície vystupňoval do dokonalosti mestský poslanec J. Kaifer (Smer-SD) tvrdením, že sme oklamali ľudí. To samozrejme odmietame, lebo my na rozdiel od vedenia mesta  nepovažujeme signatárov petície za primitívov a kravy. Pre nás sú to inteligentní ľudia, ktorí si aj bez samozvaných (alebo platených?) primátorových hovorcov uvedomujú, čo podpisali. Takéto ataky vnímame ako znamenie strachu mocných z hlasu ulice a zavelenie do ich finálneho súboja proti občanom. Na margo obviňovania uvediem, že petícia v prvom bode zriadenia mestského podniku na správu parkovania sleduje definitívny koniec úsiliu EEI o rozšírenie svojej územnej pôsobnosti podobnému nedávnemu pokusu MČ Košice-Sever. Zníženie ceny rezidentskej karty na 5 eur, žiadané v druhom bode petície, by prinútilo EEI prehodnotiť rentabilitu podnikania v terajších zónach 1 – 10. Petícia časovo aj obsahovo korešponduje aj s návrhom poslanca O. Žarnaya na zrušenie parkovacích zón 1 – 10.

Nepochybujem o tom, že Kaiferovo obvinenie z nášho klamstva je účelovo vykonštruované na objednávku primátora Rašiho. Ten má z petície strach; až do okamihu jej odovzdania 7. novembra veril, že je fiktívna. Ako je zrejmé z nahrávky, bezprostredne po odovzdaní petície dal najavo, že si ju neželá a že pod zámienkou jej overovania ju mieni spochybňovať. Primátorovi to padne vhod ako osobná odveta za odhalenie klamstva o „jeho“ petíciách (niekoľkonásobné nadsadenie počtu podpisov), ktorými ovplyvnil hlasovanie mestských poslancov v prospech EEI.

Po odovzdaní petície však primátor skrotol. Aj keď pôvodne populisticky avizoval vylúčenie podpisov ne-Košičanov (1416 zistených), upustil od tohto zbytočného a navyše nezákonného kroku. Z petície nakoniec bolo po jej overení vylúčených iba 386 podpisov (2,2 %) a historicky asi najväčšia petícia v Košiciach so 17 010 platnými podpismi bola zaradená ako prvý bod rokovania mestského zastupiteľstva 12. decembra so začiatkom o 8. hodine v zasadačke magistrátu.

Aby sme predišli obštrukciám, ktorým sme čelili na ostatných dvoch zastupiteľstvách, 20. novembra sme primátora Rašiho písomne požiadali o zavedenie 5 mimoriadnych organizačných zmien v príprave a priebehu decembrového mestského zastupiteľstva. Chceli sme nimi dosiahnuť regulérnosť rokovania a voľný prístup záujemcov do rokovacej sály až do skutočného naplnenia jej kapacity. Rokovania sú verejné a nám záleží na tom, aby nás (aj petíciu) mohlo prísť podporiť čo najviac priaznivcov. Ako sa dalo čakať, Raši neodpovedal a nevyhovel záujemcom o účasť na rokovaní, aby začalo mimo pracovnej doby. O pomoc v organizácii zastupiteľstva sme požiadali aj predsedu vlády Roberta Fica.

Od nekomunikujúceho primátora sme sa ústretovosti nedočkali ani pri predkladaní historicky najväčšej petície. Formálnym uznesením ju navrhuje IBA VZIAŤ NA VEDOMIE. Politická odvaha alebo hazard? Spoliehame sa na to, že práve takáto arogancia moci vyprovokuje poškodených a ponížených spoluobčanov k tomu, aby prišli na rokovanie ukázať silu ulice a vzoprieť sa jej. Chceme dosiahnuť, aby sa pod občianskym dohľadom hlasovalo za konkrétne uznesenie vyplývajúce z obsahu petície. Na podporu prítomných ľudí je odkázaný aj návrh aktivistov na nesankcionovateľné zrušenie platených zón č. 1 – 10, ktorý predložil poslanec O. Žarnay a ktorý má byť prerokovaný ako tretí bod rokovania.